DOKUMENTAI

2017 - ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS žr.>>>

2016 - ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS žr.>>>

2016 - ųjų METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA žr.>>>

Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės:

2014 08 29 MOKYKLOS VD TVARK TAIS.pdf


Mokėjimo už mokslą tvarka:

Mokestis už mokslą mokykloje yra 30,00 Lt. , 50% - mokestis yra 15 Lt. Nuo 2015 m. sausio 1 d. bus atitinkamai 8,69 EUR. ir  4,34 EUR.

mokesciu tvarka 2014 09 01.pdf

Informacija apie darbo užmokest?:
vidut_menesinis_darbuot_DU.doc

 

Viešieji pirkimai:

Viešųjų pirkimų taisyklės

 

Finansinės ataskaitos:

Finansinė ataskaita 2016 1.>>>

Finansinė ataskaita 2016 2.>>>

Finansinė ataskaita 2016 3.>>>

Finansinė ataskaita 2016 4.>>>

Finansinė ataskaita 2016 5.>>>